Harmonogram prac budowy

Harmonogram prac budowy czy też harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego został wprowadzony na mocy przepisów ustawy deweloperskiej. Jest to plan budowy kolejnych etapów inwestycji, który deweloper ma obowiązek umieścić w prospekcie informacyjnym. W dokumencie powinny znaleźć się informacje określające poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, w liczbie nie mniejszej niż cztery, a także szacunkowy udział kosztów przedsięwzięcia w poszczególnych etapach inwestycji. Koszt każdego z etapów nie może być niższy niż 10% i wyższy niż 25% ogólnego kapitału przeznaczonego na realizację konkretnej inwestycji, który również powinien zostać określony w harmonogramie.

budownictwo

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego pełni bardzo ważną rolę przy podpisywaniu przez dewelopera umowy z bankiem o prowadzenie mieszkaniowego rachunku bankowego. Obowiązek korzystania z takiego rachunku, który musi być prowadzony dla każdej inwestycji oddzielnie, również został wprowadzony przez ustawę deweloperską. Takie rozwiązanie ma być gwarantem nienaruszalności, i zabezpieczenia kwot pieniężnych wpłacanych przez nabywców nieruchomości, ponieważ jedynie bank może umowę takiego rachunku rozwiązać. Ponadto wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego dokonywana jest przez bank na podstawie przedstawionego przez dewelopera przy podpisywaniu umowy harmonogramu prac budowy. Pieniądze na kolejny etap deweloper uzyskuje więc po zakończeniu etapu poprzedniego, z zastrzeżeniem, iż bank może dokonać kontroli postępu prac, a także prawidłowości ich wykonania. Jeśli wystąpi niezgodność realizacji z przedstawionym harmonogramem bank wstrzyma kolejną wypłatę, a tym samym, prace budowlane przesuną się w czasie. Późniejsze rozpoczęcie kolejnego etapu prac, wpłynie na opóźnienie realizacji całej inwestycji, co stawia dewelopera w niekorzystnym świetle w oczach klientów. Dodatkowo jest to również złożony proces logistyczny, gdyż rozpoczęcie następnego etapu wiąże się zarówno z rozpoczęciem kolejnych prac, jak i zakupem materiałów czy sprowadzeniem pracowników, a wszystko to trzeba zsynchronizować i odłożyć w czasie do czasu otrzymania wypłaty z rachunku powierniczego.

Z perspektywy nabywców lokali i domów jednorodzinnych zapoznanie się z harmonogramem jest o tyle istotne, że nieraz podpisując umowę z deweloperem decydują się oni na wpłacanie poszczególnych transz ustalonej ceny, wraz z postępem prac budowlanych. I ponownie każde opóźnienie działa tu na niekorzyść dewelopera, gdyż pozbywa się on bieżących środków, które mógłby na danym etapie uzyskać, ponieważ ich wpłata jest wstrzymana, aż do zamknięcia aktualnie realizowanego etapu inwestycji.